פינת הכלכלנית: עדות נוספת לטירוף בשוק הנדל”ן

בית ספר לנדל"ן

פינת הכלכלנית: עדות נוספת לטירוף בשוק הנדל”ן

בנק ישראל זימן את מנכלי הבנקים לשיחה דחופה על שוק הדיור ביום שישי
להלן תוצאות השיחה:
1. בנק ישראל הודיע היום כי הוא מחייב את הבנקים להציג למבקשי המשכנתאות שלושה מסלולים אחידים בהרכבם, כך שמבקשי המשכנתאות יוכלו להשוות בין ההצעות של הבנקים השונים
2. שלושת הסלים האחידים שהרכבם נקבע על ידי בנק ישראל, יוצגו ללקוחות בפורמט אחיד אשר יהווה אישור עקרוני למשכנתה
3. כל בנק יוכל להציע בנוסף לסלים אלו סל משכנתה נוסף בכל הרכב שימצא לנכון בעוד אורך תקופת ההלוואה ייבחר על ידי הלקוח על פי הסל המועדף על ידו
4. שלושת הסלים אותם קבע בנק ישראל הם לפי ההרכבים הבאים:
א. 100% קבועה לא צמודה
ב. 1/3 קבועה לא צמודה, 1/3 צמודה משתנה ו-1/3 צמודה לריבית הפריים
ג. 1/2 קבועה לא צמודה ו-1/2 צמודה לריבית הפריים
5. בבנק ישראל מכוונים שהרפורמה תצא לפועל באמצע 2022 אחרי סיום התהליך מול הבנקים
6. הרפורמה מבקשת למעשה לייצר סטנדרט אחיד לאישור העקרוני וזה יהיה זהה בין הבנקים השונים ויספק מידע ברור ומקיף
7. נכון להיום, המשכנתאות בארץ מתפלגות בין מסלולים שונים, ובהם ריבית קבועה לא צמודה, ריבית קבועה צמודה, ריבית משתנה לא צמודה, ריבית משתנה צמודה ופריים, כאשר לחלק מהמסלולים ישנם מאפיינים שונים הנבדלים בעוגן שאליו צמודה המשכנתה ובתדירות שבה הריבית משתנה
8. המורכבות הגבוהה בשוק המשכנתאות מקשה על הלווים להשוות בין ההצעות של הבנקים השונים, והיא אף גוברת במקרים שבהם הצעות הבנקים כוללות מסלולים שונים הניתנים לתקופות שונות
9. המשכנתאות בארץ מורכבות על פי רוב מתמהיל של מספר מסלולים, מה שמאפשר כמובן גמישות בהתאמת מוצר המשכנתה ללקוחות, אך במקביל מוסיף למידת מורכבותן
10. בעקבות הרפורמה כל הבנקים יתבססו על תחזיות זהות שיפרסם בנק ישראל
11. לצד שלושת הסלים, יוצגו באישור העקרוני גם נתונים נוספים – הריבית הכוללת החזויה, סך התשלומים החזוי וסכום ההחזר החודשי הגבוה ביותר הצפוי. “נתונים אלו יגבירו את רמת השקיפות בעסקת המשכנתה ויסייעו ללווה להבין טוב יותר את ההתחייבויות הגלומות בהצעות השונות שיקבל. חשוב להדגיש כי המידע יתבסס על מתודולוגיות חישוב אחידות ויונגש באופן זהה על ידי כל הבנקים וזאת כדי להעצים את כוחו של הלווה בשלב ביצוע סקר שוק והליך ההשוואה מול הבנקים השונים”, הסבירו בבנק ישראל
12. כיום, כאמור, הלוואת המשכנתה מורכבת ממספר מסלולים כאשר לכל מסלול ישנה ריבית שונה, מנגנון הצמדה שונה ותקופה אחרת לפירעון, כשכל בנק מציע ריביות שונות, גם כאשר המסלול דומה, ולכן הלקוחות לא יכולים להשוות בין ההצעות שהם מקבלים
13. עם כניסת הרפורמה הבנקים יחויבו מעתה להציג באישור העקרוני גם את הריבית הכוללת החזויה וסך התשלומים החזוי בכל תקופת המשכנתה בכל אחד מהסלים
14. הנתונים שיוצגו במסגרת הפורמט האחיד יביאו בחשבון את העמלות ואת התשלומים החודשיים הצפויים לאורך כל תקופת המשכנתה על בסיס התחזיות משוק ההון לשינויים במדד המחירים לצרכן ובשיעורי הריבית במשק, המעודכנות למועד שבו ניתן האישור העקרוני
15. הבנקים יתחייבו לייצר מחשבוני משכנתאות
16. הגידול בביקושים למשכנתאות יצר עומס עצום בבנקים, כשלעיתים לקוחות מחכים יותר מחודש לקבלת אישור לקבלת ההלוואה. עובדה זו מקשה על הלווים להשוות בין ההצעות של הבנקים השונים, בעיקר כיוון שכל הצעה קצובה בזמן, ולכן עד שמתקבל אישור מבנק אחד, יתכן שהצעות מבנקים אחרים כבר אינן תקפות
17. במסגרת הרפורמה, מציע בנק ישראל כי הזמן בין הגשת הבקשה עד למתן האישור העקרוני יוגבל לימים ספורים בלבד
18. על מנת לעמוד בפרק הזמן החדש, יוכלו לקוחות כל הבנקים להגיש בקשה למשכנתה ולקבל את האישור העקרוני באופן מקוון
19. כדי להקל על הלקוחות, באתר הבנק ובדף האישי של הלקוח באתר הבנק המלווה יציגו הבנקים מחשבון סימולציות של הלוואות משכנתה, וכן מידע על כל הסוגים הקיימים של הלוואות המשכנתה, פרטי אותן הלוואות ועוד
20. בנוסף, בבנק ישראל לא מסתפקים רק בהלוואות חדשות, ולכן הבנקים יחויבו גם בהצגת מידע לבחינת הכדאיות בביצוע מחזור משכנתה
21. בבנק ישראל ציינו כי בעת בחינת הכדאיות שבמחזור משכנתה לא די להשוות בין הריבית המשולמת על המשכנתה הקיימת לריבית המוצעת על ידי הבנק הממחזר. “יש להביא בחשבון שיקולים נוספים כדוגמת עמלת פירעון מוקדם והזמן שנותר עד לעדכון הקרוב של הריבית במסלולים מסוימים. לפיכך, יהיה על הבנק לספק ללווה המעוניין למחזר משכנתה את הריבית החזויה על יתרת התשלומים אשר לוקחת בחשבון את הסכום בפועל שיצטרך הלווה להחזיר (כולל עמלת הפירעון המוקדם ועמלות נוספות אם ישנן)
22. כמו כן, יהיה על הבנק שבו מנוהלת המשכנתה הפעילה להציג ללווה את התאריך הקרוב שבו צפויה הריבית להשתנות”, הסבירו בבנק המרכזי
האם הצעדים החדשים יתדלקו את השוק?
הצעדים עליהם הכריז היום בנק ישראל לא נועדו לקרר את שוק המשכנתאות הרותח אלא לעזור למשקי הבית לבחון את ההצעות השונות של הבנקים בקלות וביעילות ואני מברכת על כך?
שלכן דליה
מתוך “גלובס” 14/11/2021

Facebook
webthenet עיצוב ובניית אתרים

תודה שרכשת מוצרים / ושירותים של נדל”נשי

לתשומת לבך, השימוש בשירותים ו/או במוצרים של נדל”נשי כפוף לתנאים הכלליים של נדל”נשי לרכישת מוצרים ושירותים ושימוש בהם באמצעות האתר, וכן לתנאי השימוש באתר נדל”נשי ומדיניות הפרטיות ולכל תנאי נוסף במסגרת כל הסכם או מסמך נוסף בינך לבין נדל”נשי.

ברכישת השירותים ו/או המוצרים ו/או איזה מהם ו/או בשימוש בהם את/ה מצהיר/ה ומתחייב/ת, כי הנך בת/בן למעלה מ- 18 שנים, כי קראת בעיון את כל התנאים הנ”ל, כי בדקת, הבנת ומצאת את התנאים מתאימים לך ולצרכיך, וכי את/ה מקבל/ת אותם ומסכימ/ה להם במלואם. 

 

תנאים כלליים לרכישת מוצרים ושירותים ושימוש בהם באמצעות האתר 

חברת נדל”נשי בע”מ, ח.פ. 515947257 (להלן: “נדל”נשי“), מברכת אותך על הצטרפותך לקהילת נדל”נשי!

השימוש במוצרים ו/או בשירותים המוצעים על ידי נדל”נשי כפוף לתנאים המפורטים מטה, לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות כמפורט באתר נדל”נשי ( www.nadlanashi.co.il) ולכל תנאי נוסף במסגרת כל הסכם או מסמך נוסף בינך לבין נדל”נשי.

ברכישת השירותים ו/או המוצרים ו/או איזה מהם ו/או בשימוש בהם את/ה (להלן גם: “המשתמש“) מצהיר/ה ומתחייב/ת, כי הנך בת/בן למעלה מ- 18 שנים, כי קראת בעיון את כל התנאים הנ”ל, כי בדקת, הבנת ומצאת את התנאים מתאימים לך ולצרכיך, וכי את/ה מקבל/ת אותם ומסכימ/ה להם במלואם. 

 1.     בעת ביצוע הזמנה, המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכך, כי הפרטים שמסר באתר מלאים, נכונים ומדויקים.
 2.     המוצרים ו/או השירותים המסופקים על ידי נדל”נשי – לרבות כל נדבך ו/או תוכן הנלווה להם, וכל כלי, אמצעי ו/או פלטפורמה שהועמדה לרשותך על ידי נדל”נשי. זכויותיך לשימוש במוצרים ו/או בשירותים שרכשת הינן אישיות, ולא ניתן להעבירן לצד שלישי כלשהו. רכישת כל מוצר ו/או שירות של נדל”נשי מקנה הרשאה לשימוש פרטי ואישי בלבד, עבור אדם בודד אחד בלבד, והכל למשך פרק הזמן שהוקצב לשימוש בכל מוצר או שירות לגופו. הרשאה זו הינה מוגבלת, היא אינה בלעדית ואינה ניתנת להעברה לכל צד ג’ שהוא.
 3.     רכישה של כל מוצר ו/או שירות אינה מקנה גישה או זכות ביחס לכל מוצר, שירות או תוכן אחרים, שאינם כלולים במפורש במסגרת המוצר או השירות שנרכשו.
 4.     נדל”נשי ו/או מי מטעמה אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה-1995, וכל מידע שנמסר על ידיהם אינו מהווה יעוץ או שיווק השקעות בין היתר כהגדרתם בחוק. נדל”נשי ו/או מי מטעמה אף אינם בעלי רשיונות ליעוץ פנסיוני, סוכני ביטוח, רואי חשבון, יועצי מס, יועצי משכנתאות, שמאים או עורכי דין. לפני כל החלטה עליך לערוך סקירה מקיפה המתייחסת בין היתר לתנאים, מגבלות, יתרונות וחסרונות, סיכונים וצרכים אינדבדואליים, לערוך בירור מקיף ביחס להוראות כל דין ו/או רשות מוסמכת במקום הפעילות ו/או ההשקעה, ולהתייעץ עם בעלי מקצוע ומומחיות רלבנטיים. אין להסתמך על איזה מהתכנים שבאתר, והאחריות על כל החלטה, פעולה או הימנעות מפעולה חלה עליך בלבד ובכל מקרה לא על נדל”נשי.
 5.     המוצרים ו/או השירותים ו/או כל מידע במסגרת האתר אינם מהווים ו/או מחליפים כל יעוץ מקצועי רלבנטי אחר, כגון יעוץ עו”ד ורו”ח או כל יעוץ כלכלי, מיסויי, תכנוני, חשבונאי או כספי, בארץ ו/או בחו”ל, בהתחשב בין היתר בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך. המידע באתר ו/או במסגרת כל מוצר ו/או שירות כאמור הינו כללי ועקרוני בלבד, הוא אינו מהווה עידוד או המלצה להשקעה או פעולה כלשהי, הוא אינו מתיימר לדייק, להיות חף מטעויות, להקיף ו/או להתייחס לכלל הנושאים והדינים הרלבנטיים ו/או העדכניים ביותר או להתייחס לכלל הנושאים, ההערכות ו/או האפשרויות, ואינו לוקח בחשבון את הנתונים והצרכים המיוחדים של כל אדם או גוף.
 6.     האחריות המלאה והבלעדית לכלל הבדיקות, ההחלטות, הפעולות וההתקשרויות שלך, על תנאיהן מגבלותיהן סיכוניהן והשלכותיהן (משפטיים, פיננסיים, תכנוניים, מיסויים, חשבונאיים ואחרים), ההוצאות העלויות והתשלומים הנובעים מכל אלה הינה שלך בלבד. נדל”נשי אינה מהווה צד לכל התקשרות בינך לבין צד ג’ כלשהו (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל כל צד ג’ המציע לך השקעה כזו או אחרת, אף אם הופנית אליו דרך נדל”נשי או קיבלת מנדל”נשי ליווי ביחס להשקעה אצלו), ונדל”נשי אינה נושאת בכל אחריות כלפיך או כלפי כל צד ג’ בכל הקשור והנובע מכל החלטה ו/או התקשרות כאמור.
 7.     נדל”נשי אינה אחראית ולא תשא בכל אחריות לאחד או לכל הבאים: נזק מכל מין וסוג, אי נוחות, הפסד, אובדן, מניעת רווח, אי התאמה, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ו/או נזקים, ישירים או עקיפים, תוצאתיים או מיוחדים, כספיים או אחרים, שייגרמו לך, לרכושך ו/או לכל צד שלישי ו/או לרכושו בשל שימוש בתכנים באתר ו/או בשל הורדה של כל חומר, תוכנה ו/או מידע מהאתר ו/או שימוש בכל מידע שהושג על ידך בדרך כלשהי תוך שימוש באתר בשירותים ו/או במוצרים ו/או הפניותיהם ו/או בשל כל עניין הנוגע לאובדן מידע, לאי זמינות ו/או לאי התאמה לצרכי המשתמש.  מבלי לגרוע מכלליות האמור, נדל”נשי אינה מבטיחה כי תרכוש/י ידע חדש ו/או ייחודי ו/או תקבל/י מענה על פי צרכיך ו/או ציפיותיך ו/או תשיג/י מטרה כלשהי, והדברים תלויים במידה רבה בין היתר בנסיבות האישיות שלך. כמו כן, כל ליווי פרטני מסתמך על נתונים שמסרת, המצויים באחריותך. בנוסף על האמור, נדל”נשי אינה אחראית לכל אובדן, מחיקה ו/או כשלון באחסון, בקבלה, בשיגור ו/או תזמון הודעות ו/או כל מידע אחר המועבר באמצעות האתר. בכל מקרה ומבלי לגרוע מכל האמור לעיל ולהלן, אחריותה של נדל”נשי תוגבל אך ורק עד לגובה החזר הסכום ששילמת עבור השירות, המוצר ו/או המידע הספציפי, והכל על פי שיקול דעתה של נדל”נשי.
 8.     התכנים הכלולים בכל תכנית, מוצר ו/או שירות עשויים להיות קשורים זה בזה. לאור האמור, מומלץ לצפות ו/או לעיין בהם במלואם ועל פי סדרם בטרם ביצוע כל פעולה ו/או קבלת כל החלטה, והכל מבלי לגרוע מיתר הוראות מסמך זה.
 9.     תנאי לשימוש בכל מוצר ו/או שירות הינו תשלום מלוא התמורה עבורו. התשלום יבוצע באמצעים מקובלים שיותרו על ידי נדל”נשי על פי שיקול דעתה. תשלום ייחשב כתשלום רק לאחר ביצועו וגבייתו בפועל על ידי נדל”נשי. כל סכום שלא נגבה בפועל מחמת אי כיבוד או ביטול מכל סיבה שהיא ו/או אי תשלום במועדו ו/או במלואו ייחשב כחוב פסוק המגיע לנדל”נשי ויהיה עליך לשלמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין והוצאות טיפול וגביה.
 10.   למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הנך מחויב/ת לשלם את התמורה במלואה ללא קשר לשימוש שעשית במוצר ו/או בשירות. אי שימוש או שימוש חלקי לא יקנו לך כל זכות להחזר ו/או פיצוי כלשהם ו/או להארכת זמן השימוש שהוגדר ביחס למוצר ו/או לשירות, והכל בכפוף לדין.    
 11.   מובהר, כי כל האמור בתנאי השימוש באתר ביחס לאתר ונדבכיו יחול בשינויים המחויבים ביחס לכל מוצר ו/או שירות המסופק על ידי נדל”נשי.
 12.   עם ביצוע התשלום תקבל/י גישה למוצר ו/או לשירות שרכשת באמצעות דף יעודי באתר. הכניסה לדף בהזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמה שאותם תקבל/י לכתובת הדוא”ל שלך עם ביצוע התשלום. הגישה ניתנת ל- 5 מכשירים ו/או כתובות IP. הנך מצהירה כי האמצעים עמם נכנסת לכל שירות, מוצר ו/או אתר של נדל”נשי ו/או עמם הזדהית הינם בבעלותך בלבד. כניסה מרובה מכתובות IP שונות עלולה להיחסם.
 13.   התכנים הכלולים בכל מוצר ו/או שירות יעמדו לרשותך למשך 12 חודשים החל ממועד אספקתם, אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת ביחס למוצר או שירות ספציפי. לאחר התקופה הנ”ל תיחסם הגישה לתכנים.
 14.   הצפיה בתכנים הכלולים במוצרים ו/או בשירותים תתבצע אך ורק באמצעות האתר. אין לאסוף או להוריד מידע מהאתר, להעתיק, לשכפל, לצלם, להעביר, לפרסם, להפיץ, להציג, לשדר, למכור, ליצור יצירות נגזרות, לשנות ו/או לעשות כל שימוש אחר, בכל אמצעי שהוא, דיגיטלי או אחר, בכל נדבך באתר, במוצרים ו/או בשירותים, ללא אישור מראש ובכתב מאת נדל”נשי. מבלי לגרוע מכלליות האמור חל איסור גורף לעשות כל שימוש בנ”ל החורג ממטרות השימוש במוצר ו/או בשירות ו/או מכל תנאי אחר הקשור אליהם ו/או שהינו מסחרי ולא אישי ו/או שהינו פוגע בכל אופן אחר שהוא בזכויות נדל”נשי /או של אחרים, על פי כל דין. למען הסר ספק יובהר, כי האמור יחול גם ביחס לכל שירות אחר ו/או נוסף הניתן על ידי נדל”נשי שלא באמצעות האתר, לרבות שיחות, פגישות, לייבים, כנסים וכיוצ”ב.
 15.   הרשמה לשירותים מהווה הסכמה מראש לתנאי מדיניות הפרטיות של החברה.
 16.   עוד הנך מסכימ/ה מראש, כי נדל”נשי תצלם אותך במסגרת כל תוכנית, קורס, כנס, סדנה, יעוץ ו/או ליווי להשקעה, לרבות בוידאו, ותעשה בצילומים שימוש לצרכי פרסום על ידיה. אם תחליט/י שאינך מאשר/ת עוד את הנ”ל יהא עליך לשלוח על כך הודעה מראש ובכתב לנדל”נשי.
 17.   התכנים ו/או החומרים במסגרת כל מוצר ו/או שירות, לרבות מסמכי ההתקשרות וכל חומר נוסף, כולל התכנים בוידאו, וכן מחקרי השוק שנעשו ע”י המשתתפות במסגרת הלימודים, כל נגזרת של התכנים הנ”ל לרבות כל סיכום שלהם, וכן כל פלטפורמה העומדת לרשותך במהלך הקורס ו/או הליווי ו/או כחבר/ה בקהילת נדל”נשי, לרבות באמצעות הפייסבוק הווטסאפ או כל קבוצה ו/או מדיה אחרת, שייכים לנדל”נשי ומהווים את קניינה הבלעדי, ואת/ה רשאי/ת לעשות בהם שימוש לצרכיך האישיים בלבד, בכפוף להוראות הדין. הנך מתחייב/ת לשמור על סודיותם של התכנים הנ”ל בכל עת וללא הגבלת זמן, ולא להעתיקם, להקליטם, לתמללם, להפיצם, לשדרם, להציגם, לשכפלם, לפרסמם, להעבירם, לעשות בהם כל שימוש אחר ו/או לאפשר לאחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל, וזאת ללא אישור מראש ובכתב מנדל”נשי
 18.   לנדל”נשי הזכות להזיז כל מועד מפגש פרונטלי בהתראה של 3 ימים לפחות לפני המפגש. ככל שהמוצר או השירות כוללים שיחות אישיות, באחריותך לתאם שיחות אלה מראש עם הגורם המלווה. השיחות ניתנות לביטול / הזזה על ידי מי מהצדדים בהתראה בת 48 שעות מראש לפחות. במקרה של ביטול מצדך עליך לפנות לגורם הרלבנטי עמו תואמה השיחה. בכל מקרה בו לא תפעל/י כאמור השיחה תיחשב כאילו קוימה.
 19.   לנדל”נשי שמורים הזכות ושיקול הדעת הבלעדי להחליט מעת לעת על שינוי בתכנים, במרצים, בגוף המלווה, בפורמט, במיקום ו/או בסדר הפעילויות במסגרת כל תכנית או קורס, במועדים ו/או בשעות המפגשים ככל שכלולים בתכנית או בקורס, וזאת בין היתר בהתאם לשיקולים מקצועיים ו/או פרקטיים ו/או אירועים בלתי צפויים.
 20.   מחירים ומדיניות ביטול – להוראות נוספות ביחס למחירים וכן ביחס למדיניות הביטול ראו תנאי השימוש באתר נדל”נשי.
 21.   מסמך זה ממצה את היחסים המשפטיים בין הצדדים בעניינים הכלולים בו, למעט ככל שהוא מפנה למסמכים רלבנטיים נוספים, והוא מבטל כל מסמך קודם, מצג, הבנה וכיוצ”ב, אם ניתנו או התקיימו, בכתב או בעל פה, במפורש או במשתמע, לפני חתימתו. כמו כן, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמך זה לבין הנאמר בע”פ ע”י נדל”נשי ו/או מי מטעמה יגבור האמור במסמך זה. כל התחייבות, הבטחה ו/או ויתור על ידי הצדדים לא יחייבו את הצדדים אלא אם כן ייעשו לאחר חתימת הסכם זה, בכתב.
 22.   ככל שתבקש/י מנדל”נשי, בכתב כלשהו, לרבות כל אמצעי דיגיטלי, כגון הודעת סמס, ווצאפ, דוא”ל וכיוצ”ב, לקבל מידע על השקעות, הנך מאשר/ת לחברת נדל”נשי להעביר את פרטיך לגורמים המשווקים הרלבנטיים ולקבל באמצעותם מידע באמצעים המקובלים אצלם. יובהר כי מבלי לגרוע מכל יתר ההוראות שבמסמך זה, כל ההוראות הנוגעות למידע שנמסר, להיקפו, להיעדר האחריות של נדל”נשי בגינו ו/או בגין יחסייך עם כל צד שלישי, לאחריותך המלאה לביצוע כל הבדיקות הנדרשות ולחובות הסודיות החלות עליך – יחולו בשינויים המחויבים גם בכל הנוגע להפניה כאמור.

תנאי שימוש באתר נדל”נשי

חברת נדל”נשי בע”מ, ח.פ. 515947257 (להלן: “נדל”נשי” או “החברה”), מברכת אותך עם כניסתך לאתר www.nadlanashi.co.il, המופעל על ידיה ו/או על ידי מי מטעמה. השימוש באתר אינטרנט זה או באיזה מאתרי החברה האחרים ככל שקיימים ו/או של חברות קשורות ו/או במסגרת כל אפליקציה ו/או פעילות אחרת שלהן (להלן: “האתר“), על כל תכולתו ונדבכיו, לרבות כל הפניה ו/או קישור ממנו לכל דף נחיתה ו/או אתר אחר ולרבות רכישה של כל שירות ו/או מוצר באמצעותם ו/או בעקבות השימוש בהם, כפוף לתנאים המפורטים מטה ולכל דין רלבנטי.

את/ה (להלן גם:  “המשתמש”) מתבקש/ת לקרוא היטב את מלוא התנאים, ואם אינך מסכימ/ה לאיזה מבין מהתנאים הללו, הנך נדרש/ת שלא לעשות כל שימוש באתר על תכניו מוצריו ו/או שירותיו. השימוש בנ”ל מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש.

המשתמש מצהיר כי הינו בן למעלה מ- 18 שנים, כי קרא את מלוא התנאים לעיל ולהלן, הוא מבין אותם במלואם והוא מסכים להם, הוא מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כנגד נדל”נשי ו/או מי מטעמה, והאמור בתנאים אלה יהווה בסיס משפטי לכל דיון בנוגע לאתר זה על תכניו נדבכיו מוצריו ו/או שירותיו.

הכותרות שלהלן מובאות לשם נוחות הקריאה בלבד, ולא תשמשנה בפרשנות תנאים אלה.

השימוש באתר והמידע הכלול בו והאחריות בגינם

 1.     הרשות להשתמש באתר ו/או בתכניו ולקבל גישה אליהם הינה אישית ונועדה לצרכים ולשימושים פרטיים בלבד, ולא לשימושים מסחריים או למטרות רווח, שהינם אסורים לחלוטין. רשות זו הינה מוגבלת, היא אינה בלעדית ואינה ניתנת להעברה לכל צד ג’ שהוא. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אינך רשאי/ת: לעשות כל שינוי באתר, במידע במוצרים ו/או בשירותים שבו ו/או בכל חלק מהם, לפרסמם, לשתפם, להעבירם, לשכפלם, להפיצם, לצלמם, להעתיקם או לשלבם בכל דרך שהיא ובכל מקום אחר שהוא, או ליצור אליהם קישור (link) מאתר אחר. כמו כן אינך רשאי/ת לעשות שימוש בכל תוכנה או יישום הכלולים באתר, אלא אם כן קיבלת לכך הרשאה מפורשת והנך פועל/ת בהתאם ובכפוף לתנאים שנקבעו בה.
 2.     זכויות הקניין הרוחני הנוגעות לאתר, לרבות לתוכנו, לחומריו, לעיצובו ו/או לכל היישומים והנדבכים הכלולים בו, שם המתחם של האתר, שמה של חברת נדל”נשי, סימניה הרשומים ואלו שאינם רשומים, וכל סימן אחר שבתכני האתר הינם של חברת נדל”נשי  או של מי שנתן לה רשות בהם, לפי העניין, ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים באתר כמקנים לך רשיון כלשהו או זכויות כלשהן.
 3.     אין לאסוף או להוריד מידע, להעתיק, לשכפל, לצלם, להעביר, לפרסם, להפיץ, להציג, לשדר, למכור, ליצור יצירות נגזרות, לשנות ו/או לעשות כל שימוש אחר, בכל אמצעי שהוא, דיגיטלי או אחר, בכל נדבך באתר, במוצרים ו/או בשירותים, ללא אישור מראש ובכתב מאת בעלי הזכויות. מבלי לגרוע מכלליות האמור חל איסור גורף לעשות כל שימוש בנ”ל החורג ממטרות השימוש באתר ו/או מכל תנאי אחר בו ו/או שהינו מסחרי ולא אישי ו/או שהינו פוגע בכל אופן אחר שהוא בזכויות הקניין הרוחני הנ”ל ו/או בזכויות אחרות כלשהן של נדל”נשי ו/או של אחרים, על פי כל דין. למען הסר ספק יובהר, כי האמור יחול גם ביחס לכל שירות אחר ו/או נוסף הניתן על ידי נדל”נשי שלא באמצעות האתר, לרבות שיחות, פגישות, לייבים, כנסים וכיוצ”ב. גם העלאת תכנים מצדך, ככל שתותר, כפופה להוראות אלה וליתר התנאים שבמסמך זה.  
 4.     גלישה ברשת האינטרנט כרוכה בסיכונים הטבועים בה לרבות חשיפה לגורמים זדוניים או מפגעים. נדל”נשי אינה מתחייבת כי השימוש באתר יהיה נקי מגורמים אלה ואינה אחראית לכך, ועליך לנקוט אמצעי הגנה מקובלים להפחתת הסיכונים.
 5.     כל קישור (link) המופיע באתר מיועד לנוחות המשתמש בלבד. נדל”נשי אינה אחראית בכל צורה שהיא לכל אתר ו/או דף חיצוני אליו מפנה הקישור, אינה מציגה כל מצג לגביו ואינה מאמצת ו/או ערבה לתוכנו, לאמינותו ו/או לזמינותו, והשימוש בו הינו באחריותך המלאה. אין לבצע קישור לאתר נדל”נשי מתוך אתרים מתחרים, בלתי חוקיים ו/או באופן העלול ליצור מראית עין של חסות, שותפות או קשר אחר מצד נדל”נשי, ובכל מקרה נדל”נשי תהא רשאית על פי שיקול דעתה לדרוש מחיקתו של כל קישור שבוצע.
 6.     המידע והיישומים שבאתר כולל השירותים ו/או המוצרים שבו נמסרים כמות שהם (“AS IS”). נדל”נשי אינה מבטיחה את שלמותם ותפקודם המושלם של התכנים והיישומים הזמינים באתר או באמצעותו. למשתמש ידוע, כי ברשת האינטרנט צפויים תקלות, שיבושים והפרעות, ולכן, וגם עקב פעולות תחזוקה ו/או מסיבות אחרות מובהר, כי נדל”נשי אינה מבטיחה שהאתר על כל נדבכיו יהיה זמין בכל עת, או כי השימוש בו יהא רציף ו/או בלתי מופרע, או כי הישומים המוצרים והשירותים השלובים באתר יפעלו ללא דופי, או כי השימוש בהם יהיה לשביעות רצונו ו/או על פי ציפיותיו של המשתמש. נדל”נשי רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר במלואה או בחלקה ו/או את מבנה האתר ו/או התכנים השירותים ו/או המוצרים המוצעים בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך. 
 7.     למשתמש לא תהיינה טענות כלשהן בשל האמור לעיל, לרבות לא בגין אופי המידע השירותים ו/או המוצרים, שינויים, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו. בפרט ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בטרם רכישה של כל מוצר ו/או שירות חלה על המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לבדוק את התאמתם למטרותיו ולצרכיו האישיים.
 8.     נדל”נשי ו/או מי מטעמה אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה-1995, וכל מידע שנמסר על ידיהם אינו מהווה יעוץ או שיווק השקעות בין היתר כהגדרתם בחוק. נדל”נשי ו/או מי מטעמה אף אינם בעלי רשיונות ליעוץ פנסיוני, סוכני ביטוח, רואי חשבון, יועצי מס, יועצי משכנתאות, שמאים או עורכי דין. לפני כל החלטה עליך לערוך סקירה מקיפה המתייחסת בין היתר לתנאים, מגבלות, יתרונות וחסרונות, סיכונים וצרכים אינדבדואליים, לערוך בירור מקיף ביחס להוראות כל דין ו/או רשות מוסמכת במקום הפעילות ו/או ההשקעה, ולהתייעץ עם בעלי מקצוע ומומחיות רלבנטיים. אין להסתמך על איזה מהתכנים שבאתר, והאחריות על כל החלטה, פעולה או הימנעות מפעולה חלה עליך בלבד ובכל מקרה לא על נדל”נשי.
 9.     המוצרים ו/או השירותים ו/או כל מידע במסגרת האתר אינם מהווים ו/או מחליפים כל יעוץ מקצועי רלבנטי אחר, כגון יעוץ עו”ד ורו”ח או כל יעוץ כלכלי, מיסויי, תכנוני, חשבונאי או כספי, בארץ ו/או בחו”ל, בהתחשב בין היתר בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך. המידע באתר ו/או במסגרת כל מוצר ו/או שירות כאמור הינו כללי ועקרוני בלבד, הוא אינו מהווה עידוד או המלצה להשקעה או פעולה כלשהי, הוא אינו מתיימר לדייק, להיות חף מטעויות, להקיף ו/או להתייחס לכלל הנושאים והדינים הרלבנטיים ו/או העדכניים ביותר או להתייחס לכלל הנושאים, ההערכות ו/או האפשרויות, ואינו לוקח בחשבון את הנתונים והצרכים המיוחדים של כל אדם או גוף.
 10.   בפרט ומבלי לגרוע מכלליות האמור, המידע אינו תואם בהכרח את כל החוקים הדינים הרגולציות והנוהגים הקיימים ו/או כפי שיתעדכנו מעת לעת, והם הגוברים בכל מקרה של סתירה או אי התאמה. כל השקעה באשר היא, כרוכה מטיבה בסיכונים, ואין כל הבטחה לתשואה, רווח או החזר של ההשקעה. הערכות, ככל שכלולות באתר, הינן כלליות ובלתי מחייבות והן אף עשויות להשתנות לעיתים תכופות כתוצאה מנסיבות ותנאים שונים ומגוונים. נכסים או תמונות, ככל שמופיעים באתר, מובאים לצרכי המחשה בלבד, והם אינם מייצגים בהכרח את ההשקעה או המודל שיהיו רלבנטיים בפועל, את הגודל ו/או החזות המדויקת.
 11.   בפרט, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ועל מנת להוסיף עליו בלבד, יובהר כי התכנים באתר ו/או במסגרת המוצרים ו/או השירותים עשויים לכלול תכנים שמקורם במשתמשי האתר ו/או במשתתפים אחרים, שאינם בהכרח בעלי ידע או מקצועיות, או בפורומים שאף אם הוגדרו כמקצועיים הם נועדו להציג מידע כללי ובלתי מותאם בלבד, ויש להתייחס אליהם ואל התכנים המובאים על ידיהם בזהירות הנדרשת, ויובהר כי נדל”נשי אינה בודקת אותם. כמו כן התכנים עשויים לבטא אסכולה מסוימת או דעה אישית של הכותב בלבד. נדל”נשי לא תהיה אחראית לתכני צדדים שלישיים כאמור אפילו אם אלה יהיו בלתי תקינים, בלתי מדויקים, מטעים, פוגעים או פסולים מכל סיבה. כמו כן, ככל שהותר באתר פרסום מידע מסחרי לרבות פרסומות, לוחות מודעות, אינדקס ספקי שירותים וכיוצ”ב, מובהר בזאת כי נדל”נשי אינה אחראית לתוכן הפרסומים הנ”ל והמידע הנכלל בהם, אלא המפרסמים בלבד, ואין  בהצגת המידע משום חסות, המלצה או עידוד לשימוש, רכישה או ביצוע פעולה כלשהי. האחריות בגין ההסתמכות על התכנים הנ”ל ו/או בגין העלאת התכנים הנ”ל הינה של המשתמש בלבד.
 12.   נדל”נשי אינה מהווה צד לכל התקשרות בינך לבין צד ג’ כלשהו, אף אם נכללת באתר הפניה כלשהי אליו ו/או המלצה, ונדל”נשי אינה נושאת בכל אחריות בעניין.
 13.   המידע המופיע באתר אינו בהכרח המידע העדכני ביותר, ובין היתר עלולים להיות בו אי דיוקים או טעויות סופר. בפרט הדברים אמורים גם ביחס לתעריפים ולמחירים ככל שהם כלולים בו, העשויים להשתנות מדי פעם בפעם. הוראות ההסכמים עם הלקוח/ה ככל שקיימים ו/או המחירונים העדכניים ו/או הוראות תנאי השימוש יגברו בכל מקרה של סתירה עם האמור באתר.
 14.   האחריות המלאה והבלעדית לכלל הבדיקות, ההחלטות, הפעולות וההתקשרויות שלך, על תנאיהן מגבלותיהן סיכוניהן והשלכותיהן (משפטיים, פיננסיים, תכנוניים, מיסויים, חשבונאיים ואחרים), ההוצאות העלויות והתשלומים הנובעים מכל אלה הינה שלך בלבד. נדל”נשי אינה מהווה צד לכל התקשרות בינך לבין צד ג’ כלשהו (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל כל צד ג’ המציע לך השקעה כזו או אחרת, אף אם הופנית אליו דרך נדל”נשי או קיבלת מנדל”נשי פרטים ביחס להשקעה אצלו), ונדל”נשי אינה נושאת בכל אחריות כלפיך או כלפי כל צד ג’ בכל הקשור והנובע מכל החלטה ו/או התקשרות כאמור.
 15.   נדל”נשי אינה אחראית ולא תשא בכל אחריות לאחד או לכל הבאים: נזק מכל מין וסוג, אי נוחות, הפסד, אובדן, מניעת רווח, אי התאמה, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ו/או נזקים, ישירים או עקיפים, תוצאתיים או מיוחדים, כספיים או אחרים, שייגרמו לך, לרכושך ו/או לכל צד שלישי ו/או לרכושו בשל שימוש בתכנים באתר ו/או בשל הורדה של כל חומר, תוכנה ו/או מידע מהאתר ו/או שימוש בכל מידע שהושג על ידך בדרך כלשהי תוך שימוש באתר בשירותים ו/או במוצרים ו/או הפניותיהם ו/או בשל כל עניין הנוגע לאובדן מידע, לאי זמינות ו/או לאי התאמה לצרכי המשתמש.  מבלי לגרוע מכלליות האמור, נדל”נשי אינה מבטיחה כי תרכוש/י ידע חדש ו/או ייחודי ו/או תקבל/י מענה על פי צרכיך ו/או ציפיותיך ו/או תשיג/י מטרה כלשהי, והדברים תלויים במידה רבה בין היתר בנסיבות האישיות שלך. כמו כן, כל ליווי פרטני מסתמך על נתונים שמסרת, המצויים באחריותך. בנוסף על האמור, נדל”נשי אינה אחראית לכל אובדן, מחיקה ו/או כשלון באחסון, בקבלה, בשיגור ו/או תזמון הודעות ו/או כל מידע אחר המועבר באמצעות האתר. בכל מקרה ומבלי לגרוע מכל האמור לעיל ולהלן, אחריותה של נדל”נשי תוגבל אך ורק עד לגובה החזר הסכום ששילמת עבור השירות, המוצר ו/או המידע הספציפי, והכל על פי שיקול דעתה של נדל”נשי.
 16.   התכנים שפרסמת או מסרת לפרסום באתר הינם באחריותך בלבד. עליך לקחת בחשבון, כי הודעות תכתובות ותכנים שונים נוספים באתר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור תכנים בפורומים או המלצות, חשופים לכלל הגולשים ברשת האינטרנט. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בין היתר, גם חלק מהפרטים שנמסרו על ידיך באתר לרבות במסגרת מתן המלצה או חוות דעת, כגון שם ועיר מגורים, עשויים להופיע בעת פרסום חוות הדעת או ההמלצה באתר. אין לדעת אילו תגובות עלולות להתקבל ביחס לפרסום זה או אחר, וחשוב להקפיד על שפה נאותה ותוכן ענייני ומדויק. אין למסור תכנים לפרסום באתר או לפרסם תכנים באתר שאינך בעל/ת זכות הקניין הרוחני בהם או שאינך זכאי/ת לפרסמם מכל סיבה שהיא, או תחת זהות של אחר.
 17.   מסירת תכנים לפרסום אינה מקנה זכות כי אלה אכן יפורסמו או ימשיכו להתפרסם באתר, והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי של נדל”נשי מבלי שיהיה בכך כדי להטיל עליה אחריות כלשהי בעניין התכנים ו/או לגרוע מאחריות המפרסם.
 18.   השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (“AS IS”) בהתאם להחלטת נדל”נשי, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי נדל”נשי, לרבות בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות לכל פרסום מצדך, ככל שמתאפשר. השימוש בתכנים, בשירותים, ביישומים ובכל נדבך אחר באתר הינו באחריותך הבלעדית והמלאה. נדל”נשי אינה אחראית לכל שינוי, תיקון, השמטה, חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתכנים הנ”ל, ובכלל זאת יתכן כי מסיבות שונות שאינן בשליטת נדל”נשי ישונו ו/או ימחקו תכנים המפורסמים בפורומים ו/או במסגרת ההמלצות, ונדל”נשי לא תישא בכל אחריות בנדון.
 19.   לצורך ביצוע פעולות מסוימות באמצעות האתר הנך עשוי/ה להידרש להשתמש בשם משתמש וסיסמה. הנך אחראי/ת לשמירתם בסודיות ועליך לדווח מיידית ובכתב לנדל”נשי אם הנך מבחינ/ה או חושד/ת שנעשה בהם שימוש בלתי מאושר, באמצעות כתובת הדוא”ל: info@nadlanashi.co.il.  ובכלל, הנך אחראי/ת באופן מלא לכל פעילות המתבצעת בחשבונך. נדל”נשי אינה אחראית לכל תוצאה או נזק שינבעו או יהיו קשורים לכניסה בלתי מורשית לאתר, שימוש בפרופיל ו/או באיזור האישי ככל שקיים, לחשיפת שם המשתמש וסיסמתו, לכל פעולה שתנבע מן האמור וכל פעולה נוספת שביצעת תוך שימוש בשירותי האתר.
 20.   למרות שנדל”נשי נוקטת באמצעים שונים לאבטחת המידע שנמסר על ידי המשתמש במסגרת האתר, נדל”נשי אינה מבטיחה, כי גוף בלתי מורשה לא ישיג גישה למידע ו/או יחדור באופן בלתי חוקי למערכות ו/או לכל מאגר נתונים ו/או מידע, והמשתמש נוטל על עצמו מלוא הסיכונים הנוגעים לכך. כמו כן, נדל”נשי אינה אחראית לכל מידע שיגיע אל המשתמש על ידי גורם חיצוני באמצעות האתר או יישומיו, והמשתמש נדרש לנקוט בזהירות הנדרשת בקבלו כל מידע כאמור. 
 21.   נדל”נשי אינה אחראית ולא תשא בכל אחריות לאחד או לכל הבאים: נזק מכל מין וסוג, אי נוחות, הפסד, אובדן, מניעת רווח, אי התאמה, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ו/או נזקים, ישירים או עקיפים, תוצאתיים או מיוחדים, כספיים או אחרים, שייגרמו לך, לרכושך ו/או לכל צד שלישי ו/או לרכושו בשל שימוש בתכנים באתר ו/או בשל הורדה של כל חומר, תוכנה ו/או מידע מהאתר ו/או שימוש בכל מידע שהושג על ידך בדרך כלשהי תוך שימוש באתר בשירותיו ו/או במוצריו ו/או הפניותיו ו/או בשל כל עניין הנוגע לאובדן מידע, לאי זמינותו של האתר או איזה מנדבכיו ו/או לאי התאמתו לצרכי המשתמש.  מבלי לגרוע מכלליות האמור, נדל”נשי אינה מבטיחה כי המשתמש ירכוש ידע חדש ו/או ייחודי ו/או יקבל מענה על פי צרכיו ו/או ציפיותיו ו/או ישיג מטרה כלשהי, והדברים תלויים במידה רבה בין היתר בנסיבות האישיות של כל משתמש. כמו כן, נדל”נשי אינה אחראית לכל אובדן, מחיקה ו/או כשלון באחסון, בקבלה, בשיגור ו/או תזמון הודעות ו/או כל מידע אחר המועבר באמצעות האתר. כמו כן, כל הורדה של קבצים מהאתר או באמצעותו היא על אחריותו הבלעדית של המשתמש, וכך אף בכל הנוגע להשלכות הורדה זו לגבי מערכות המחשב של המשתמש והקבצים האגורים בהן. בכל מקרה ומבלי לגרוע מכל האמור לעיל ולהלן, אחריותה של נדל”נשי תוגבל אך ורק עד לגובה החזר הסכום ששילם המשתמש עבור השירות, המוצר ו/או המידע הספציפי, והכל על פי שיקול דעתה של נדל”נשי.
 22.   הנך מתחייב/ת שלא לעשות באתר כל שימוש שלא הותר מפורשות ו/או כל שימוש בניגוד לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור הנך מתחייב/ת: שלא להתערב בפעולות המערכות הקשורות לאתר, לא להפריע לפעילותן התקינה ולא להכנס לאיזורים סגורים באתר למשתמשים שאינם מורשים, שלא לשגר לאתר או באמצעותו כל מידע ו/או לא לבצע באמצעות האתר כל פעולה אחרת, אם הינם שקריים, מטעים, מאיימים, פוגעניים מפריעים או מטרידים בכל מובן שהוא, עלולים לגרום נזק ו/או לפגוע בכל אדם ו/או גוף, בלתי חוקיים ו/או מפרים זכויות של צד ג’ בכל היבט שהוא, לא להתחזות לאדם או לגוף אחר כלשהו או להציג באופן כוזב את הקשר שלך אליהם. האחריות המלאה בנדון חלה עליך בלבד, ובכל מקרה לנדל”נשי אין כל אחריות ביחס לכל נזק העלול להגרם לך ו/או לכל צד ג’ בעקבות האמור.
 23.   למרות שנדל”נשי אינה אחראית לתוכן המידע המועבר מהאתר או באמצעותו, היא רשאית במקרה שמתעורר חשד לשימוש בלתי מורשה באתר לבחון את תוכן המידע, לסלקו ו/או להפסיק את שימושו של המשתמש האחראי לשיגורו באתר על כל נדבכיו. ובכלל, נדל”נשי רשאית לפי שיקול דעתה וללא צורך בהודעה מוקדמת להפסיק שימושו של המשתמש באתר בשירותים במוצרים או בחלק מהם, אם לדעתה המשתמש פעל בניגוד לתנאי שימוש אלה, בניגוד לכל דין, או מכל סיבה סבירה אחרת ולנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין ו/או הסכם לשם הגנה על זכויותיה.
 24.   מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש יפצה וישפה את נדל”נשי ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה של צד ג’ ובגין כל הוצאה, הפסד ו/או נזק אחרים ו/או נוספים, ישירים או עקיפים, הנובעים משימושו באתר וביישומיו, במוצרים ו/או בשירותים ומכל מעשה ו/או מחדל מצדו, וזאת בתוך 14 יום לכל היותר ממועד פנייתה של נדל”נשי אליו בנדון. אין באמור כדי לגרוע מכל סעד אחר ו/או נוסף העומד לנדל”נשי על פי כל הסכם עמך ו/או על פי כל דין.

מחירים

 1.   המחירים המופיעים באתר נקובים בשקלים חדשים, והם כוללים מע”מ, ככל שהוא חל על פי הדין. יובהר כי הגם שנדל”נשי עושה ככל יכולתה על מנת לוודא שהמידע באתר יהיה השלם והמדויק ביותר, עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים, שגיאות או טעויות סופר, ונדל”נשי לא תישא בכל אחריות בנדון. כמו כן, נדל”נשי רשאית לעדכן את המחירים באתר מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, והמחיר התקף שיחול ביחס להזמנה יהא המחיר כפי שפורסם באתר במועד השלמת ההזמנה. הטבות ומבצעים, ככל שקיימים, עשויים לחול על רכישה באתר בלבד או במקומות אחרים בלבד, ונדל”נשי רשאית בכל עת לעדכנם, לשנותם ו/או לבטלם ביחס להזמנות שטרם הושלמו.
 2.   התשלום באתר ייעשה באחת מהדרכים המורשות על ידי נדל”נשי. נדל”נשי רשאית לשנות את דרכי התשלום ו/או ביצוע ההזמנות בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתייחס להזמנות שטרם הושלמו, מבלי שלמשתמש יהיו טענות בשל כך.
 3.   רישומי המחשב של נדל”נשי בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

מדיניות ביטול 

 

 1.   רכישה של מוצר או שירות מהחברה ניתנת לביטול בהתאם להוראות הדין ובכלל זה חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981.
 2.   בכל מקרה של ביטול עסקה על ידי המשתמש, החברה תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם (סעיף 14ה(ב)(1) לחוק). כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, החברה תהא רשאית לגבות תשלום בגין הטבה או כל טובת הנאה שניתנה למשתמש בעת ההתקשרות בעסקה ועד למועד הביטול.

  ביטול רכישת קורס/ים
 3.   בהתאם להוראות החוק, ביטול עסקה לרכישת שירותים שאינה עסקה מתמשכת (כבענייננו שמדובר בקורסים מקוונים) באמצעות מכר מרחוק, תתאפשר בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן (סעיף 14ג(ג)(2) לחוק).
 4.   תשומת לבך, כי לאחר רכישת הקורס/ים, תינתן לך גישה לתכנים המוקלטים באמצעות משלוח שם משתמש וסיסמא. למען הסר ספק, מועד מתן השירות הוא המועד בו תיכנס/י לעמוד האישי שלך באמצעות שם המשתמש והסיסמא.
 5.   בהתאם להוראות החוק, צרכן אינו רשאי לבטל עסקה במקרה שבו הטובין הניתנים בה הם כאלו שניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול (סעיף 14ג(ד)(5) לחוק). מאחר שהשירות הניתן בעסקה הוא תכנים מוקלטים העונים להגדרה שלעיל, לא ניתן יהיה לבטל את העסקה החל מהמועד שבו החלה הגישה לקורסים, אשר מתאפשרת כאמור, עם הכניסה לאתר באמצעות שם המשתמש והסיסמא. למען הסר ספק, ביטול העסקה יתאפשר אך ורק טרם הכניסה לאתר באמצעות שם המשתמש והסיסמא ובכפוף לתנאים המפורטים בפרק זה לעיל. משתמש שקיבל גישה לקורסים באמצעות שימוש שעשה בשם המשתמש והסיסמא שניתנו לו, לא יוכל לבטל את העסקה.

 

ביטול תוכנית ליווי בהתאמה אישית

 1.   בהתאם להוראות החוק, ביטול עסקה לרכישת שירותים שאינה עסקה מתמשכת באמצעות מכר מרחוק, תתאפשר בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן (סעיף 14ג(ג)(2) לחוק).
 2.   תשומת לבך, כי ברכישה ראשונה של תוכנית הליווי בהתאמה אישית, לאחר הרכישה, תינתן לך באופן מיידי גישה לתכנים המוקלטים של הקורס “מבוא לבניית תוכנית השקעות אישית” וכן של הקורס “איפה מסתתר הכסף” וזאת באמצעות משלוח שם משתמש וסיסמא. גישה לקורס הממוקד תינתן לאחר גיבוש האסטרטגיה עם המנטורית. למען הסר ספק, מועד מתן השירות ביחס לשני הקורסים האמורים הוא המועד בו התבצעה כניסה לאתר/למערכת באמצעות שם המשתמש והסיסמא. מועד מתן השירות ביחס לקורס הממוקד הוא בעת העלאתו לאתר/למערכת לאחר גיבוש האסטרטגיה עם המנטורית
 3. ברכישה של כל תוכנית להמשך ליווי בהתאמה אישית, לאחר הרכישה, תינתן לך באופן מיידי גישה לכלל התכנים המוקלטים של הקורסים שבחרת, וזאת באמצעות משלוח שם משתמש וסיסמא. למען הסר ספק, מועד מתן השירות ביחס לקורסים האמורים הוא המועד בו התבצעה כניסה לאתר/למערכת באמצעות שם המשתמש והסיסמא.
 4.   יודגש כי בהתאם להוראות החוק, צרכן אינו רשאי לבטל עסקה במקרה שבו הטובין הניתנים בה הם כאלו שניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול (סעיף 14ג(ד)(5) לחוק).
 5.  על אף האמור, וחרף זכויותיה של החברה, ברכישה ראשונה בלבד של תוכנית הליווי בהתאמה אישית (במובחן מתוכניות להמשך ליווי), ביטול העסקה יתאפשר כל עוד תישלח הודעת הביטול עד ולא יאוחר מהמועד בו התקיימה השיחה הראשונה עם המנטורית, ובלבד שהשיחה התקיימה בתוך 14 יום ממועד רכישת התכנית לכל היותר.  
 6. במקרה של ביטול רכישה ראשונה בלבד של תוכנית הליווי, שלא במסגרת המועדים ו/או הנסיבות הנ”ל, ורק ככל שטרם ניתנה גישה לקורס השלישי במסגרת התוכנית עד למועד הביטול, החברה תהא רשאית לגבות את מלוא התשלום עבור התוכנית בניכוי סך של 650 ₪ בעבור הגישה שניתנה לתכני הקורסים (למעט השלישי) ובעבור הליווי, וזאת בנוסף לדמי הביטול המפורטים בפרק זה לעיל.יובהר כי לאחר מתן גישה לקורס השלישי לא תהיה זכאות עוד לכל החזר.

 

 

ביטול חברות במועדון

 1.   בהתאם להוראות החוק, ביטול עסקה לרכישת שירותים בעסקה מתמשכת (כבעסקת המועדון) באמצעות מכר מרחוק, תתאפשר בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו (סעיף 14ג(ג)(2) לחוק).
 2.   תשומת לבך כי בהתאם לחוק, במקרים שבהם בוטלה עסקה מתמשכת שהוחל במתן השירות לפיה – הצרכן ישלם לחברה את התמורה היחסית לפי תנאי העסקה, בעד השירות שניתן לו עד למועד הביטול (סעיף 32(ב) לחוק).

כמו כן, במקרה זה ישיב הצרכן לחברה ערכה של כל טובת הנאה או זכות לטובת הנאה שקיבל, ככל שקיבל, מכח התקופה שעד למועד הביטול.


ביטול עסקה על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש

 1.   בהתאם להוראות החוק, בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998); אזרח ותיק (מי שמלאו לו 65 שנים) או עולה חדש (מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה), רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
 2.   תשומת לבך כי בהתאם לדין, הרחבה זו של תקופת הביטול כפופה לתנאי לפיו בעסקה שאיננה מתמשכת, ניתן לבטל את העסקה באם ניתנה הודעה בכתב אודות הביטול יומיים טרם תחילת השירות.
 3.   כאמור לעיל, במקרה של רכישת קורס, תינתן באופן מיידי גישה להרצאות המוקלטות. למען הסר ספק, מועד מתן השירות הוא המועד בו תיכנס לאתר באמצעות שם המשתמש והסיסמא.
 4.   כמו כן יודגש כי בהתאם להוראות החוק, צרכן אינו רשאי לבטל עסקה במקרה שבו הטובין הניתנים בה הם כאלו שניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול (סעיף 14ג(ד)(5) לחוק). מאחר שהשירות הניתן בעסקה הוא הרצאות מוקלטות העונות להגדרה שלעיל, לא ניתן יהיה לבטל את העסקה החל מהמועד שבו החלה הגישה להרצאות, אשר מתאפשרת כאמור, עם הכניסה לאתר באמצעות שם המשתמש והסיסמא. למען הסר ספק, ביטול העסקה יתאפשר אך ורק טרם הכניסה לאתר באמצעות שם המשתמש והסיסמא וכפוף לתנאים המפורטים בפרק זה לעיל. משתמש שקיבל גישה לקורסים באמצעות שימוש שעשה בשם המשתמש והסיסמא שניתנו לו, לא יוכל לבטל את העסקה. לעניין זה ראו גם ההתייחסות לביטול תכנית הליווי.

 

ביטול עקב הפרה

 1.   האמור לעיל בפרק זה, לרבות גביית דמי הביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם וכן ההוראות בדבר המועד הקצוב בחוק למתן הודעת ביטול מכל סיבה שהיא בעסקת מכר מרחוק לא יחול ככל שהביטול יעשה עקב פגם בעסקה, עקב אי התאמה, עקב אי-אספקת השירות במועד שנקבע לכך או בשל הפרה אחרת של ההסכם.
 2.   במקרים כאלו יוחזר למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש, יבוטל החיוב, ימסר עותק מהודעת ביטול החיוב, וכאמור, לא יגבו דמי ביטול.

 

מסירת הודעת ביטול

 1.   ניתן למסור הודעת ביטול בעל פה בטלפון 052-2349378 / בכתובת רח’ הדגניות 6, רחובות / בדוא”ל info@nadlanashi.co.il /באתר האינטרנט www.nadlanashi.co.il. 
 2.   בהודעת הביטול עליך לפרט את שמך המלא, מספר תעודת הזהות שלך, ואם הביטול נעשה בעל פה, בצירוף 4 הספרות האחרונות של אמצעי התשלום עמו שילמת. מועד הביטול יהיה מועד מסירת ההודעה בהתאם למפורט לעיל.

 

אופן החזרת התמורה

 1.   החזרת התמורה במקרה של ביטול עסקה תעשה באותו אופן שנעשה בו התשלום.
 2.   נדל”נשי מצדה רשאית לבטל הזמנה, כולה או חלקה, בין היתר ככל שנפלה טעות בפרסום המוצר ו/או השירות ו/או מחירו ו/או ככל שהחליטה על הפסקת אספקתו. במקרה זה תימסר למשתמש הודעה באמצעות פרטי הקשר שמסר, יושב לו הסכום הרלבנטי ששילם, ככל ששילם, ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה בנדון.

שונות

 1.   התכנים הכלולים באתר ו/או בכל תכנית, מוצר ו/או שירות עשויים להיות קשורים זה בזה. לאור האמור, מומלץ לצפות ו/או לעיין בהם במלואם ועל פי סדרם בטרם ביצוע כל פעולה ו/או קבלת כל החלטה, והכל מבלי לגרוע מיתר הוראות מסמך זה.
 2.   מעבר לכל האמור ביתר התנאים לעיל ולהלן ובכל מסמך ו/או הסכם אחר בינך לבין נדל”נשי, יחולו על רכישת מוצרים ושירותים ועל השימוש בהם באמצעות האתר גם התנאים המיוחדים לשימוש במוצרים ובשירותים של נדל”נשי, ככל שהוצגו בפני הלקוח/ה.
 3.   השימוש באתר, במוצרים ו/או בשירותים מיועד למטרות חוקיות בלבד, לצרכים אישיים בלבד ולא מסחריים, והוא מותר אך ורק למשתמשים שהינם כשירים משפטית.
 4.   הדין שיחול על תנאי שימוש אלה ועל כל הוראה ו/או תנאי נוספים באתר ו/או באיזה ממסמכי ההתקשרות האחרים שלך עם נדל”נשי יהיה אך ורק דין מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית בנוגע לכל סכסוך ו/או מחלוקת בעניין השימוש באתר, בשירותים ו/או בתנאי השימוש בו תהיה רק לבתי המשפט בתל אביב – יפו, אולם אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של  נדל”נשי לבקש סעד בכל בית משפט  אחר לרבות מחוץ למדינת ישראל, על מנת לזכות בצווי עשה או צווי מניעה או צו אחר לצורך אכיפת זכויותיה.
 5.   ככל שייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי הוראה כלשהי מהוראות תנאים אלה אינה תקפה ו/או חוקית, לא יהא באמור כדי לגרוע מיתר הוראות תנאים אלה, והם ימשיכו לעמוד בתוקפם.
 6.   נדל”נשי רשאית להמחות זכויותיה וחובותיה בכל הנוגע לאתר, למוצרים ו/או לשירותים, כולם או חלקם, לכל צד ג’ על פי שיקול דעתה וללא צורך בהודעה למשתמש.
 7.   כל הזכויות באתר, במוצרים ו/או בשירותים, למעט מקום בו נכתב מפורשות ובאופן ספציפי אחרת, שמורות לנדל”נשי בע”מ.
 8.   נדל”נשי רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידך ועל פרטיותך. לפרטים בעניין זה יש לעיין גם במדיניות הפרטיות של נדל”נשי.
 9.   נדל”נשי רשאית בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת לשנות את תנאי השימוש באתר וכל מידע נוסף הכלול בו, ועל המשתמש לעיין בתנאים הנ”ל בכל כניסה לאתר, על מנת להתעדכן בשינויים ככל שיחולו. כמו כן, נדל”נשי רשאית בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת לשנות את  עיצובו של האתר, את הרכבו, הרכב היישומים הכלולים בו, תוכנם וזמינותם וכל נדבך ו/או תוכן אחר באתר, ‏וכן לבטל ו/או למחוק כל תוכן ו/או נדבך כאמור ואף לסגור את האתר כולו. המשך השימוש של המשתמש באתר בשירותיו ו/או במוצריו מהווה ראיה להסכמתו לתנאים אלה על השינויים שיחולו בהם מעת לעת.
 10.   תנאי שימוש אלה באים בנוסף לתנאים שבמסמכי ההתקשרות הרלבנטיים בינך לבין נדל”נשי ולכל תנאי נוסף שעשויה נדל”נשי לקבוע ביחס ליישומים ו/או מוצרים ו/או שירותים מטעמה ו/או ביחס לחלקים מסוימים מהאתר.
 11.   בכל מקרה הפרה של תנאים אלה ו/או של התנאים הנוספים באתר ו/או בכל מסמך ו/או הסכם אחר בינך לבין נדל”נשי תהיה נדל”נשי רשאית להפסיק ו/או לשלול את הגישה אל המוצרים ו/או השירותים, באופן מיידי וללא התראה, מבלי שתעמוד לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה בנדון, והכל מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות נדל”נשי על פי כל הסכם ו/או דין.
 12.   השימוש באתר מהווה קיבול נוסף לאמור בתנאים אלה.

 

מדיניות הפרטיות של חברת נדל”נשי

 1.     חברת נדל”נשי בע”מ, ח.פ. 515947257 (להלן: “נדל”נשי” או “החברה“) המפעילה את אתר נדל”נשי – נדל”ן לכל אישה בכתובת www.nadlanashi.co.il (להלן: “האתר“) רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידך ועל פרטיותך.
 2.   מטרת מדיניות פרטיות זו היא לפרט אודות סוג המידע הנאסף על ידי החברה, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה את/ה (להלן גם: “המשתמש“), כנשוא המידע, יכול/ה להסירו או לשנותו, והכל בהתייחס לגלישה ו/או כל שימוש אחר באתר בלבד.
 3. לתגובות או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות ניתן ליצור קשר עם החברה בטלפון 052-2349387 בשעות הפעילות בימים א-ה בשעות 9:00-16:00, בכתובת הדגניות 6 רחובות או במייל info@nadlanashi.co.il.
 4.     מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. בעת השימוש ו/או ההרשמה באתר ו/או הזמנת שירותים או מוצרים מהחברה, הנך מסכימ/ה לכך שנדל”נשי תאסוף תשמור ותשתמש במידע שלך באופן המתואר במדיניות זו ומסכימ/ה לתנאים ולסיכונים המתוארים להלן בהקשר זה. הנך מתבקש/ת לקרוא היטב את מלוא התנאים, ואם אינך מסכימ/ה לאיזה מבין מהתנאים הללו, הנך נדרש/ת שלא לעשות כל שימוש באתר. השימוש באתר מהווה הסכמה מצדך לתנאי מדיניות הפרטיות.
 5.     במסגרת השימוש באתר נאסף לגביך מידע אנונימי שאינו מאפשר את הזיהוי שלך (להלן: “מידע לא אישי“). מידע זה עשוי לכלול כל מידע טכני אנונימי הנוגע לפעילותך באתר, לרבות מידע אודות הדפים, המוצרים, השירותים ו/או המידע שהוצג בפניך, פעולותיך באתר, זמן שהייתך באתר וכיוצ”ב. בין היתר, האתר ו/או מפרסמים באתר עשויים להשתמש בעוגיות  (“Cookies”)  ו/או בטכנולוגיות דומות ו/או אחרות המאפשרות זיהוי מהיר ויעיל שלך בעת ביקור באתר או באתרים אחרים, בין היתר באמצעות העברת מידע הנוגע למבקר באתר, כגון כתובתIP , השעה שבה נצפה הדף, סוג דפדפן, הדפים בהם ביקר, מהיכן הגיע לאתר, משך זמן השהיה, הרגלי צפיה העדפות ושימושים ביחס לאתרים ופרסומים וכיוצ”ב. כמו כן, האתר עשוי לעשות שימוש בפעולות תיעוד שונות, כולל למשל תיעוד הקשות עכבר, תנועות עכבר, גלילת עמודים והקלדת טקסט לתוך טפסים מקוונים. השימוש במידע הנ”ל אינו מזהה אותך ספציפית, הוא עשוי לשמש למחקר וניתוח סטטיסטי, והוא מאפשר שיפור של חוויית המשתמש ושיפור באופן אספקת השירותים, למשל על ידי חסכון זמן בעדכון פרטים כמו שם משתמש וסיסמה או הצגת תוכן מותאם ורלבנטי. שימושך באתר מהווה הסכמה לשימוש האתר בעוגיות ו/או טכנולוגיות אחרות כאמור. באפשרותך להגדיר את דפדפן האינטרנט שלך כך שהוא ידחה/ימחק קבצי עוגיות, אולם הדבר עשוי להשפיע על חוויית הגלישה שלך או להגבילה.
 6.     למידע נוסף אודות עוגיות וטכנולוגיות דומות ראו למשל:       https://policies.google.com/technologies/partner-sites
 7.     נדל”נשי עשויה לקבל מידע אישי גם מצדדים שלישיים. בכלל זאת, עוגיות של חברת Google  עשויות להיות מוטמעות במסגרת מערכת  Google Analytics המסייעת להתאים את חוויית השימוש ולהסיק מסקנות סטטיסטיות, ולצד זאת נדל”נשי עשויה להשתמש בכלים חברות נוספות לצורך פרסום, איסוף נתונים והצגת מודעות (לרבות מודעות מטורגטות) ברשת האינטרנט.
 8.     קישור לשם גישה או מעבר לאתרים אחרים כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים, אלה אינם באחריות נדל”נשי, ומומלץ למשתמש לעיין בתנאים של אתרים אלה ככל שהוא מבקש לבקר בהם ו/או לעשות שימוש בשירותיהם.
 9.     נדל”נשי משתמשת במידע לא אישי לצרכים תפעוליים, סטטיסטיים, אנליטיים ומחקריים, וכן לצורך התאמה, אבטחה, בקרה, פיתוח ושיפור האתר והשירותים הניתנים במסגרתו, והיא רשאית להעביר מידע זה גם לצדדים שלישיים, בתנאי כי לא יהא בהם כדי לזהות את המשתמש.
 10. באפשרותך להזמין באמצעות האתר מוצרים ו/או שירותים. לצורך האמור לעיל, נדל”נשי תהיה רשאית לאסוף ממך פרטים כגון: שם פרטי, שם משפחה, דוא”ל, כתובת מגורים, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי.אינך חייב/ת למסור את המידע האישי הנ”ל, ומסירתו נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם ידוע לך והנך מסכימ/ה כי ללא מסירתו נדל”נשי לא תוכל להציע לך את מוצריה ו/או שירותיה. יובהר כי את/ה בלבד אחראי/ת למידע שמסרת ולנכונותו.
 11. רכישה של כל מוצר או שירות מנדל”נשי מהווה הסכמתך לקבל מנדל”נשי דברי פרסומת בכל אמצעי יצירת קשר שניתן על ידיך, בכפוף לדין ולהוראות מסמכי ההתקשרות הרלבנטיים. יובהר כי למשתמש תהיה בכל שלב האפשרות לבקש מנדל”נשי להפסיק ולקבל דברי פרסומת כאמור באמצעות יצירת קשר עם נדל”נשי (ראו פרטי התקשרות בסעיף 3 לעיל) ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה אשר יופיעו בדברי הפרסומת אשר יישלח למשתמש. המשתמש רשאי להירשם מחדש לקבלת דברי פרסומת כאמור באמצעות עדכון בכל אמצעי העומד לרשותו לשם רישום לכך.
 12. רכישה של כל מוצר או שירות מנדל”נשי מהווה הסכמתך במפורש כי החברה עשויה לעשות שימוש במידע לצרכים שיווקיים, לרבות לצורך משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני או באמצעות הודעות SMS או באמצעות פקסימיליה או באמצעות מערכת חיוג אוטומטית או בכל אמצעי תקשורת אחר, בין היתר, בהתבסס על מקום הימצאך וכן על פילוחים ועל העדפות כפי שנקלטו כתוצאה מהשימוש בשירותים ו/או כתוצאה מהגלישה באתר או מהשירותים המוצעים בו (דיוור ישיר).
 13. מידע אישי רלבנטי שייאסף אודות המשתמשים יישמר וייעשה בו שימוש על ידי נדל”נשי וחברות קשורות אליה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת לצורך: אספקת מוצרים ושירותים; שירות לקוחות ותקשורת עמם; התאמה אישית לצורך מתן שירות משופר; גביה; יצירת קשר; משלוח פרסומים הודעות ועדכונים שונים בין היתר בנוגע לפעילויות של נדל”נשי, בין לבד ובין בשיתוף גורמים נוספים; ניהול והפעלה של חשבון המשתמש; אכיפת תנאי השימוש; תמיכה וטיפול בבקשות או תלונות; שימוש במידע ופרטים שמסרת במסגרת תכנים שהעלית ושיתפת באתר; שימוש במידע שמסרת במסגרת שיתוף ברשת, שבמקרה זה באחריותך לקבל רשותו של צד ג’ ששיתפת לשימוש בפרטיו.
 14. הודעות תכתובות ותכנים שונים נוספים באתר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור תכנים בפורומים או המלצות, חשופים לכלל הגולשים ברשת האינטרנט, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בין היתר, גם חלק מהפרטים שנמסרו על ידיך באתר לרבות במסגרת מתן המלצה או חוות דעת עשויים להופיע בעת פרסום חוות הדעת או ההמלצה באתר.
 15. נדל”נשי רשאית לשתף צדדים שלישיים במידע שנאסף במסגרת השימוש שלך באתר (מידע אישי ומידע לא אישי) במקרים הבאים: עם חברות קשורות לנדל”נשי; עם קבלנים או נותני שירותים מטעם נדל”נשי או במשותף עמה או עבורה, הזקוקים למידע לצורך תפעול של האתר ו/או מתן השירותים המוצעים למשתמשים ו/או יעוץ מקצועי לנדל”נשי ו/או אספקת כל שירות לנדל”נשי במסגרת זאת; במקרה בו נדל”נשי תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש ו/או קיים חשש שהן נעשות לשם ביצוע תרמית ו/או עוולה אחרת מכל סוג שהוא ו/או בניגוד לכל דין; אם נדל”נשי תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי, הוראה ו/או הנחיה של רשות מוסמכת או לפי כל דין; אם נדל”נשי תעמוד בפני התראה או איום על נקיטה בהליכים או צעדים משפטיים נגדה בגין פעולות שעשית ו/או נעשו מטעמך, וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיהיו, בינך לבין נדל”נשי ו/או מי מטעמה ו/או על מנת לממש זכויותיה המשפטיות ו/או להתגונן בכל דרך אחרת במסגרת הליכים משפטיים ו/או במקרה של מחלוקת או כל בעיה אחרת בינך לבין מי מהספקים ו/או משתמשי האתר; אם נדל”נשי תארגן פעילותה במסגרת גוף אחר (כולל על ידי מיזוג) ובתנאי שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; אם תועלה טענה או יתעורר חשד כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בנדל”נשי ו/או מי מטעמה ו/או בצד שלישי כלשהו; לצרכי גביה ו/או לצרכי אכיפה של תנאי השימוש או כל הסכם רלבנטי; מתוך אמונה כי יהיה בכך כדי להקטין את הסיכון לנזק לגוף או לרכוש שלך, של נדל”נשי או של מאן דהוא אחר; ו/או לצרכי עסקה מהותית כגון מכירת עסקי נדל”נשי ו/או נכסיה, מיזוג ו/או איחוד, שאז יועברו הפרטים אל הגוף הרוכש או הממוזג בכפוף לשמירה כל תנאים אלה; ו/או בכל מצב אחר בו ניתנה הסכמתך.
 16. ככל שפנית לנדל”נשי באמצעות צדדים שלישיים (כגון חיוג ישיר מתוך מודעות מקוונות, פניה באמצעות משווק וכו’), נדל”נשי תהיה רשאית לעדכן את הגורם באמצעותו פנית בפרטים אודות התקשרותך עמה.
 17. נדל”נשי תשמור את המידע האישי לפרק הזמן הנדרש כדי להגשים את המטרות לשמן נאסף, לרבות לצורך קיום החובות המוטלות עליה על פי כל דין ו/או הסכם. על מנת לקבוע את פרק הזמן הראוי לשמירת המידע האישי החברה תשקול, בין היתר, את מטרת איסופו, היקפו, טיבו, רגישותו, הסיכון שעשוי להיגרם מגישה בלתי מורשת למידע האישי ופרק הזמן שמהלכו החברה עשויה להדרש למידע האישי לרבות לצורך עמידה בדרישות הדין.
 18. האתר מיישם מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, נדל”נשי אינה מתחייבת כי האתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בו ו/או באיזה משירותיו או נדבכיו. הנך פוטר/ת את נדל”נשי מכל אחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרמו לך כתוצאה מחשיפת פרטיך בגין האמור.
 19.   אם במסגרת השימוש באתר, תבקש/י לצרוך שירות או מוצר המוצע על ידי צד שלישי כלשהו, את/ה מאשר/ת לחברה להעביר את המידע שנמסר על ידיך או שנאסף אודותיך לצדדים שלישיים הפועלים בשיתוף פעולה עם החברה, וזאת מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת להעברת המידע כאמור מעת לעת. מובהר כי החברה אינה אחראית לשימוש שייעשה במידע אודותיך על ידי אותם צדדים שלישיים. בכל מקרה של ספק, אתר או גוף מסחרי שהינו צד שלישי עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו ספק, אתר או גוף מסחרי כאמור.
 20. הוראות מדיניות זו באות בנוסף לכל תנאי ו/או הסכם אחר בינך לבין נדל”נשי, במסגרת האתר או מחוצה לו. נדל”נשי שומרת על הזכות לשנות או לעדכן מדיניות פרטיות זו בכל עת, המשך השימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי מדיניות הפרטיות המעודכנים, ולכן הנך מתבקש/ת לשוב ולעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת.
 21.   על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע של החברה. משתמש שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע המוחזק עליו כאמור לעיל.          
  פנייה כזאת יש להפנות לחברה בדוא”ל שכתובתו info@nadlanashi.co.il. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות המפעילה על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.
  אם המידע שבמאגר המידע של החברה משמש לצורך פניה אישית למשתמש, הוא רשאי על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

 

 

כל הזכויות שמורות לנדל”נשי בע”מ, ח.פ 515947257, רח’ הדגניות 6, רחובות, טל.: 052-2349378, דוא”ל info@nadlanashi.co.il

עדכון אחרון 6/23

 אתר זה עושה שימוש בקבצי “עוגיות” על מנת לשפר את חוויית המשתמש ולהתאים לו מסרים ותכנים
פרסומיים (מבלי לזהות את המשתמש או לשמור מידע אישי הקשור אליו). כמו כן לצורך שיפור השימוש באתר
יתכן שייאספו נתונים על פעולות מקלדת ועכבר. הכניסה לאתר והשימוש בו מהווים הסכמה שלך לשימוש
בקבצי “עוגיות” ואיסוף הנתונים. למידע נוסף יש לעיין במדיניות הפרטיות באתר.